Gdańsk włącza, nie wyklucza. Każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin jest tak samo ważny i mile widziany. Robimy, co w naszej mocy, aby miasto było dostępną dla każdego i bezpieczną przestrzenią dla rozwoju oraz miejscem realizowania aspiracji, aby dawało mieszkańcom powody do dumy z przeszłości i nadzieję na przyszłość.

Chcemy być nowoczesną metropolią, świadomą swojego dziedzictwa wyrastającego z wolności i solidarności, kształcącą się, otwartą na zmiany i nowe idee, inicjującą je i wyprzedzającą innych. W Gdańsku żyją tysiące ludzi, którzy w Sierpniu ’80 uczestniczyli w wielkim strajku – okupowali stocznię, dowozili żywność, przed bramą dawali strajkującym nadzieję… Wiele gdańszczanek i gdańszczan, również ja, traktujemy wartości Sierpnia jako swoje dziedzictwo. A ono zobowiązuje, aby w imię solidarności nikogo nie pozostawić samotnego na drodze rozwoju.


Zapraszamy na spotkania live z przedstawicielami Miasta Gdańska oraz jego instytucji. Spotkaj się i zadawaj pytania ekspertom na żywo. Czekają na Ciebie:

17.11.2020

11.30 - 12.00 Model integracji Imigrantów (Maria Maślak - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku)
13.30-14.15 Wolontariat (Dawid Jastrzębski - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
15.45 - 16.15 Plan Adaptacji Miasta do zmian klimatu (Maciej Lorek, Tomasz Hoppe - Wydział Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku)

18.11.2020

11.30 - 12.00 Elektromobilność (Magdalena Szymańska - Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku)
13.30-14.15 Gdańskie Centrum Kontaktu (Jarosław Schroeder, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Gdańsku)
15.45 - 16.15 Muzeum Bursztynu (Waldemar Ossowski , Muzeum Gdańska)